Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Tällä sivulla (sekä asiakirjoissa, joihin sivulla viitataan) esitetään verkkosivuston www.twinings.fi käyttöoikeuksia sekä Twiningsin erikseen tarjoamia kampanjoita koskevat yleiset käyttöehdot. Tutustu käyttöehtoihin huolellisesti ennen kuin jatkat sivuston käyttöä.

Nämä yleiset käyttöehdot eivät vaikuta oikeuksiisi kuluttajana.

VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

R. Twining & Company Limited (”Twinings”), ”me” (rekisteröity Englannissa and Walesissa yritystunnuksella 525071, yrityksen osoite Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY) antaa oikeuden tarkastella ja käyttää tätä verkkosivustoa (www.twinings.fi) seuraavin ehdoin:

1.    Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, jotka astuvat voimaan heti sivuston ensimmäisestä käytöstä alkaen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

 2.    Twinings voi milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä sivustolla. Käyttöehdot tulee lukea säännöllisesti Twiningsin niihin mahdollisesti tekemien muutosten varalta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa muutoksista ilmoittamisen jälkeen käyttäjä hyväksyy oikeudellisesti sitovat päivitetyt ja/tai muutetut ehdot.

Sivuston www.twinings.fi käyttö

3.    Sivuston sisällön kaikenlainen kopiointi, jäljentäminen, julkaiseminen, lataaminen, näyttäminen, esittäminen, siirto, julkinen jakaminen tai muu käyttö on kielletty (paitsi käyttäjän omaan henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön). Tämän sivuston sisältöä ei saa muokata, muuttaa tai käyttää uuden aineiston luomiseen (paitsi käyttäjän omaan henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön). Sivuston aineiston käyttämiseen muuhun kuin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin vaaditaan Twiningsin etukäteen antama kirjallinen suostumus.

4.    Sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa vain lainsäädännön ja näiden yleisten käyttöehtojen (ja sivustolla sallittujen käytäntöjen) sallimiin tarkoituksiin rikkomatta muiden sivuston käyttäjien oikeuksia sekä rajoittamatta tai estämästä muiden käyttöä. Muihin henkilöihin kohdistuva häirintä tai haitallinen käyttäytyminen, sopimattoman tai loukkaavan sisällön levittäminen tai normaalin vuorovaikutuksen häiritseminen on kiellettyä tällä sivustolla.

Vastuuvapauslauseke

5.    Tämän sivuston sisältö, mukaan lukien Twiningsiin ja/tai sen tuotteisiin ja palveluihin (tai kolmansien osapuolten tuotteisiin ja palveluihin) liittyvät tiedot, nimet, kuvat, tuotemerkit ja kuvakkeet, toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja "sellaisina kuin ne ovat saatavissa”, eikä sisältö edusta tai sido millään lain sallimalla tavalla (suoraan tai epäsuorasti) eikä sisällä tuotteiden tyydyttävään laatuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen, soveltuvuuteen, loukkaamattomuuteen, yhteensopivuuteen, turvallisuuteen ja asianmukaisuuteen liittyviä epäsuoria sitoumuksia.

6.    Twinings ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan seuraavia menetyksiä tai vahinkoja (mukaan lukien ennakoituja, ennakoitavissa olevia, tiedossa olleita tai muita menetyksiä): a) tietojen menetys, b) tulojen tai ennakoitujen voitto-osuuksien menetys, c) liiketoiminnan menetys, d) tilaisuuden menetys, e) goodwill-arvon tai maineen menetys, f) kolmansien osapuolten menetykset tai g) mitkä tahansa epäsuorat vahingot, seurannaisvahingot, erityiset tai vahingonkorvausten aiheuttamat vahingot, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla.

7.    Twinings ei takaa, että tämä sivusto toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, että poikkeamat korjataan tai että tämä sivusto tai sen palvelin ei sisällä viruksia tai ohjelmavirheitä.

Immateriaalioikeudet

8.    Twiningsiin tai kolmansiiin osapuoliin ja näiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvät nimet, kuvat ja tuotemerkit ovat Twiningsin ja/tai kolmansien osapuolten omistamien tekijänoikeuksien, mallioikeuksien ja tavaramerkkisuojan alaisia Mitään näihin käyttöehtoihin sisältyvää ei tule epäsuorasti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muulla tavoin pitää minkään Twiningsin tai minkään kolmannen osapuolen omistaman tavaramerkin, patentin, mallioikeuden tai tekijänoikeuden lisenssin tai oikeuden myöntämisenä.

Aineiston tuottaminen www.twinings.fi-sivustolle

9.    Kun sinua pyydetään osallistumaan tämän sivuston sisällön (mukaan lukien tekstin, valokuvien, grafiikan, videokuvan tai äänen) tuottamiseen, myönnät aineiston luovuttaessasi Twiningsille jatkuvan, tekijänpalkkiosta vapautetun, ei-yksinomaisen, alilisensoitavan oikeuden ja lisenssin käyttää, jäljentää, muuttaa, muokata, julkaista, kääntää, käyttää uuden aineiston luomiseen, jakaa, esittää, toistaa, jakaa julkisesti sekä käyttää maailmanlaajuisesti kaikkia tekijän- ja julkaisuoikeuksia, jotka liittyvät tuottamaasi sisältöön ja/tai käyttää tuottamaasi aineistoa muissa teoksissa missä tahansa nykyisessä tai myöhemmin kehitettävässä tietovälineessä mahdollisen aineistoa koskevan sopimuksen loppuun asti, noudattaen tämän verkkosivuston sallittuja käytäntöjä ja sivuston yksityisyydensuojakäytännöissä määriteltyjä rajoituksia. Jos et halua myöntää edellä mainittuja oikeuksia Twiningsille, älä tuota tälle sivustolle aineistoa.

10.    Kohdassa 9 mainitun lisäksi tuottamalla aineistoa sivustolle

a.    hyväksyt seuraavat määräykset:

i.    Olet itse luonut tuottamasi aineiston, ja sinulla on oikeus luovuttaa se Twiningsille kaikkiin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

ii.    Aineisto ei ole solvaavaa.

iii.    Aineisto ei riko lakeja.

b.    Vapautat Twiningsin kaikista oikeudellisista maksuista, vahingonkorvauksista ja muista kuluista, jotka aiheutuvat edellä mainittujen määräysten rikkomisesta.

c.    Luovut kaikista moraalisista oikeuksistasi, jotka koskevat aineiston luovuttamista ja julkaisemista tällä sivustolla sekä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Yleistä

11.    Jos nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa muualla sivustolla esiintyvien erityisehtojen kanssa, pätevät viimeksi mainitut.

12.    Jos jokin näistä ehdoista määritellään lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin sellaisen valtion tai maan lainsäädännön perusteella, jossa nämä ehdot on tarkoitettu sovellettaviksi, on kyseinen ehto siinä laajuudessa ja lainkäyttövaltaan kuuluvilta osin erotettava ja poistettava ehdoista siten, että ehdot säilyvät kaikilta muilta osin ennallaan sitovina ja täytäntöönpanokelpoisina.

13.    Näitä ehtoja koskee Englannin ja Walesin lainsäädäntö ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti.