Cookies

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 21.1.2016

Rekisteriseloste ja evästeiden käyttö

 1. Rekisterinpitäjä
  Verkkosivun www.twinings.fi (jäljempänä ”verkkosivu”) omistaa ja sitä ylläpitää R. TWINING AND COMPANY LIMITED, yritystunnus Englannissa ja Walesissa 525071 (jäljempänä ”yritys”). Yrityksen kotipaikka on Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, United Kingdom. R. TWINING AND COMPANY LIMITED kuuluu Associated British Foods plc -konserniin.

  Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten yritys käsittelee käyttäjän yritykselle luovuttamia henkilötietoja. Luovuttaessaan tietoja käyttäjä hyväksyy, että henkilötietoja voidaan käyttää rekisteriselosteessa kuvatuilla tavoilla.

  Rekisteriselostetta voidaan korjata ja päivittää ajoittain. Uudet rekisteriversiot julkaistaan yrityksen verkkosivuilla osoitteessa www.twinings.fi.
  Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten yritys käsittelee käyttäjän yritykselle luovuttamia henkilötietoja. Luovuttaessaan tietoja käyttäjä hyväksyy, että henkilötietoja voidaan käyttää rekisteriselosteessa kuvatuilla tavoilla.

  Rekisteriselostetta voidaan korjata ja päivittää ajoittain. Uudet rekisteriversiot julkaistaan yrityksen verkkosivuilla osoitteessa www.twinings.fi.

 2. Käyttäjästä kerätyt henkilötiedot
  Seuraavia käyttäjän henkilötietoja (jäljempänä ”henkilötiedot”) voidaan kerätä ja käsitellä käyttäjän käydessä verkkosivulla:

  • verkkosivulla täytetyistä lomakkeista kerätyt tiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Esimerkiksi sivustolla järjestetyt kilpailut tai kampanjat voivat vaatia henkilötietojen luovuttamista.

  • sivustokäyntiin liittyvät tiedot, kuten verkkoliikenne- ja paikkatiedot sekä muut tietoliikennetiedot

  • sähköpostit, kirjeet ja muut käyttäjän yritykselle lähettämät viestit

  On selvää, että käyttäjät haluavat usein pitää tietonsa luottamuksellisina, joten henkilötietoja suojellaan yrityksen sisäisillä operatiivisilla suojauksilla lain vaatimusten mukaisesti.

 3. Henkilötietojen käyttö
  Henkilötietojen käyttötavat:
  • verkkosivun mukauttaminen käyttäjää kiinnostavien asioiden perusteella sekä sisällön tehokkaimman esitystavan valinta

  • yrityksen sisäinen käyttö: laadunhallinta, verkkosivujen suorituskykymittaus, järjestelmänhallinta, sisäinen kirjanpito sekä sivuston käytön arviointi palvelun kehittämistä varten

  • palvelumuutosten tiedottaminen käyttäjälle

  • käyttäjän pyytämien tietojen, tuotteiden tai palveluiden toimittaminen sekä käyttäjää mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden ehdottaminen (käyttäjän luvalla)

  • tulevaa markkinointia tukeva raportointi

  • käyttäjän kanssa solmitusta sopimuksesta seuraavien velvoitteiden täyttäminen, tuotetoimitukset ja laskutus. Jos käyttäjä esimerkiksi osallistuu kilpailuun tai kampanjaan, säilytettyjä henkilötietoja käytetään hallinnointitarkoituksiin ja niiden perusteella ilmoitetaan käyttäjälle kilpailun tai kampanjan tuloksista. Huomioitavaa on, että yllä mainittujen velvoitteiden täyttämiseen meidän saattaa joskus olla pakko jakaa tietoja kolmannen osapuolen kanssa. Esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, jolloin paikallinen jakelijamme tai yhteistyökumppaninne tarvitsee tietoja käsitelläkseen osallistujatietoja tai lähettääkseen kilpailupalkintoja.

  Tietoja säilytetään vain niin kauan kun niitä tarvitaan.

 4. Verkkosivun evästeet
  Henkilötietoja ja verkkosivun käyttöä koskevia tietoja kerätään verkkosivulla evästeillä
  1. Evästeiden kuvaus ja käyttö
   Eväste on käyttäjän selaimeen lähetettävä, usein ainutlaatuisella tunnisteella varustettu tiedosto, joka tallentuu selauslaitteen kiintolevylle. Evästeet tosin tallentuvat vain, jos ne on sallittu selaimessa.

   Evästeitä käytetään hyvin yleisesti tiettyjen verkkosivun kävijätietojen tallentamiseen. Yritys käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

   • Evästeitä käytetään verkkosivun käytön kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten käyttäjän kirjautuminen verkkosivun suojatuille alueille, muiden suojattujen palvelujen käyttö sekä verkkosivun käytön analysointi (kävijöiden erittely, kävijämäärä sekä tapa, jolla kävijät liikkuvat verkkosivustolla). Kävijäseurannalla voidaan määrittää, mitkä osat sivusta ovat suosittuja ja missä osissa käyttäjäkokemusta on kehitettävä.

   • Evästeillä kirjataan käyttäjän verkkosivukäynti ja seurataan käyttäjän käyttämiä verkkosivuja ja linkkejä. Tietoja käytetään mainosten ja verkkosivun sisällön mukauttamiseen käyttäjää kiinnostavien asioiden perusteella. Tietoja jaetaan myös kolmansille osapuolille yllä kuvattuihin tarkoituksiin.

   Verkkosivuilla käytetyt evästeet ja niiden käyttötarkoitukset on kuvattu taulukossa alla:

   Nimi

   Käyttötarkoitus

   Asettaja

   Kestoaika

   __utma

   Evästeellä erotetaan käyttäjät ja istunnot toisistaan. Eväste päivittyy aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.

   Google Analytics

   2 vuotta tallennuksesta/päivityksestä

   __utmt

   Evästettä käytetään järjestelmälle lähetettyjen pyyntöjen määrän hallintaan.

   Google Analytics

   10 minuuttia

   __utmb

   Evästeellä seurataan, onko kyseessä uusi käynti tai istunto. Eväste päivittyy aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.

   Google Analytics

   30 minuuttia tallennuksesta/päivityksestä

   __utmc

   Ei käytetä ga.js:ssä. Tallennetaan urchin.js:n yhteiskäytön tueksi. Evästeellä seurattiin aiemmin__utmb-evästeen kanssa, oliko kyseessä uusi käynti tai istunto.

   Google Analytics

   Selainistunnon lopetus

   __utmz

   Evästeeseen tallentuu liikenteen lähde tai kampanja, eli evästeestä selviää, kuinka käyttäjä päätyi sivulle. Eväste päivittyy aina, kun tietoa lähetetään Google Analyticsille.

   Google Analytics

   2 vuotta tallennuksesta/päivityksestä

   twi_ga_settings

   Evästeeseen tallentuu tieto, onko kävijä hyväksynyt tai kieltänyt Google Analytics -seurannan.

   Twinings

   6 kuukautta tallennuksesta/päivityksestä

   twi_usr_country

   Käyttäjän vaihtaessa maata uusi maavalinta tallentuu evästeeseen.

   Twinings

   1 vuosi tallennuksesta/päivityksestä

   SM_AUTH_COOKIE_SM

   Järjestelmän asettamaan evästeeseen tallentuu tieto siitä, onko kävijä kirjautunut verkkosivulle.

   Twinings (verkkosivun ylläpitäjä)

   verkkoistunto

   twi_compliance_cookie

   Eväste määrittää, näkyykö evästepalkki selaimessa.

   Twinings

   30 päivää tallennuksesta


   Huomaa, että yritys ei vastaa kolmansien osapuolten tallentamista evästeistä. Lisätietoja kolmansien osapuolten evästeistä saat niiden omilta verkkosivuilta.

  2. Evästeiden hallinta ja poistaminen
   Verkkosivulta (ja muilta verkkosivuilta) tallentuvia evästeitä voidaan rajoittaa tai estää muuttamalla selaimen asetuksia. Lue evästeiden rajoitus- ja esto-ohjeet selaimen omista ohjeista. Vaihtoehtoisesti voit käydä verkkosivulla http://www.allaboutcookies.org/, jossa on kattavat ohjeet useimmille verkkoselaimille. Sivulla on myös ohjeita evästeiden poistamisesta tietokoneelta sekä yleistietoa evästeistä. Huomaa, että jos evästeiden käyttöä rajoitetaan, kaikki verkkosivun toiminnot tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.

  3. Jakotyökalut
   Huomaa, että verkkosivulle lisättiin taannoin sosiaalisen median jakopainikkeet, joilla käyttäjät voivat jakaa artikkeleita tuttavilleen suosituimmilla sosiaalisen median sivustoilla. Jos käyttäjä on vierailun aikana kirjautuneena sosiaalisen median sivustolle, myös kyseinen sivusto voi tallentaa evästeitä käyttäjän laitteeseen. Yritys ei rajoita tai estä ulkopuolisten sivustojen evästeiden leviämistä. Lisätietoja kolmansien osapuolten evästeistä saat niiden omilta verkkosivuilta.

 5. Markkinointi
  Yritys voi lähettää markkinointisähköposteja henkilötietojen perusteella joko käyttäjän pyynnöstä tai jos yritys uskoo tiedon kiinnostavan käyttäjää, edellyttäen että siihen on käyttäjän lupa. Käyttäjä voi kieltää yritystä käyttämästä henkilötietojaan yllä kuvattuun tarkoitukseen valitsemalla asianmukaiset valintalaatikot henkilötietojen keruutilanteessa. Käyttäjä voi myös milloin tahansa kieltää yritystä käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen InternationalCS-(_sm3Remove)-_-(_a)-_twinings-(d_)-_com.

 6. Henkilötietojen säilytys ja siirtäminen
  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle, eikä niitä säilytetä ETA:n ulkopuolella.

 7. Henkilötietojen jakaminen
  Yritys voi jakaa henkilötietoja muiden Associated British Foods plc -konsernin yritysten kanssa, mutta se ei myy, jaa tai vuokraa henkilötietoja kolmannelle, pois lukien seuraavat tapaukset:
  • käyttäjä antaa luvan

  • kolmas osapuoli osallistuu palvelun tai tuotteen toimittamiseen käyttäjälle

  • yritys on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja lain määräyksen nojalla tai yrityksen on varmistettava käyttöehtojensa toteutuminen tai suojattava omaisuuttaan tai oikeuksiaan tai minkä tahansa
   kolmannen osapuolen omaisuutta tai oikeuksia

  • liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynti.


 8. Rekisteröidyn kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 9. Tiedon korjaaminen
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 10. Tietojen suojaus
  Käyttäjän tietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla. Henkilötietoja suojellaan yrityksen sisäisillä, säädösten mukaisilla operatiivisilla suojauksilla. Tiedonsiirto Internetin välityksellä ei kuitenkaan ole koskaan täysin tietoturvallista. Näin ollen, yritys ei voi taata tiedonsiirron turvallisuutta, vaan käyttäjä siirtää henkilötietojaan verkkosivulle omalla vastuullaan. Käyttäjältä saadut henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä tehokkailla teknisillä ja operatiivisilla suojauksilla.

  Verkkosivulla voi ajoittain olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Huomaa, että jos avaat linkin ulkopuoliselle sivustolle, sillä pitäisi olla oma tietosuojalausuntonsa. Yritys ei hyväksy minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuille tehdyistä käynneistä tai sivujen tietosuojalausunnoista.

  Lue aina tietosuojalausunto ennen henkilötietojen luovuttamista. Lue myös muita verkkosivuja koskevat ehdot yrityksen verkkosivujen käyttöehdoista [www.twinings.fi/yleiset_kayttoehdot.aspx ].

 11. Yhteydenotot
  Osoita rekisteriselostetta koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt International Enquiries Managerille (kansainvälisistä tiedusteluista vastaava johtaja), sähköpostiosoite: InternationalCS-(_sm3Remove)-_-(_a)-_twinings-(d_)-_com. Lähetä henkilötietojesi säilytystä koskevat tiedustelut samaan osoitteeseen.